Hvornår har du brug for en erstatningsadvokat?

By:

Hvis nogen ved et uheld kommer til at gøre skade på dig – enten fysisk eller økonomisk – kan du være berettiget til erstatning. Det er dog ikke altid, at skadevolder erkender sit ansvar, og sker det, kan det være en god idé med en erstatningsadvokat.

Har du været ude for en skade forvoldt af en anden person, og er det din ret at få erstatning, så bør du altid alliere dig med en advokat, forklarer en specialist i erstatningssager (se mere på: https://www.holst-law.com/forretningsomr%C3%A5der/erstatning-og-forsikring.aspx) – det er nemlig mere omstændeligt end som så.

Registrering og bevisførelse

For at kunne føre en erstatningssag er det essentielt, at du har de nødvendige beviser. Det kan for eksempel være et vidne, et foto eller noget andet, der tydeligt viser, at ansvaret ligger hos skadevolder. 

Er det en skade, der har givet dig fysiske problemer eller varige mén, skal du sørge for at skaden registreres i din lægejournal hurtigst muligt. Her nytter det ikke noget, at bide smerterne i dig, for jo længere tid, du venter, desto sværere bliver det at forbinde smerterne med ulykken.

Sidst men ikke mindst er det en god idé at føre dagbog over dine gener, så du ved præcis, hvilke smerter og problemer du har haft, og hvornår de har været aktuelle.

Lad advokaten gennemgå sagen

Selvom skadevolders forsikringsselskab kommer med et udspil, er det ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig at takke ja med det samme. Lad derfor altid din advokat gennemgå erstatningsbeløbet; det er vigtigt at huske, at forsikringsselskabet naturligvis ønsker at betale dig så lidt som muligt, mens du omvendt har brug for at få dækket varige mén og skader på fornuftig vis. 

Det kan være svært at håndtere en erstatningssag på egen hånd, og derfor lyder anbefalingerne altid, at du skal alliere dig med en advokat – vælg en, der har erfaring inden for området.