Hvis nogen ved et uheld kommer til at gøre skade på dig – enten fysisk eller økonomisk – kan du være berettiget til erstatning. Det er dog ikke altid, at skadevolder erkender sit ansvar, og sker det, kan det være en god idé med en erstatningsadvokat. Har du været ude for en skade forvoldt af en anden person, og er det din ret at få erstatning, så bør du altid alliere dig med en advokat, forklarer en specialist i erstatningssager ...